تحلیل کارنامه های کنکور سراسری

در این مقاله و مقالات بعدی به تحلیل کارنامه های کنکور سراسری خواهیم پرداخت

قبولي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي لرستان در کنکور 1398 
رنکينگ امسال اين دانشگاه در بين دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور :20

کارنامه ي اول :
دانش آموز نظام قديم 
سهميه : منطقه 1 
رتبه در سهميه : 1614 
رتبه کشوري : 5018
قبولي : پزشکي نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان (روزانه )

(درصد ها به صورت چند از ده بيان مي شوند )
ادبيات :6
عربي: 8
دين و زندگي : 9
زبان :4
رياضي :5
زيست :8
فيزيک :7
شيمي :6

نکات اين کارنامه :
1.ضعف در درس زبان انگليسي به وضوح قابل مشاهده است 
بنابراين توصيه ميکنم اگر به دنبال برتري نسبت به ساير رقباي خود هستيد درس زبان انگليسي خود را تقويت کنيد 
طبيعي است که تقويت در درس زبان نياز به مداومت بسيار بالا دارد پس از همين امروز شروع کنين و روزانه بيست دقيقه تا نيم ساعت زبان مطالعه کنين
همچنين  پاسخگويي درست به اين درس چون در انتهاي دفترچه عمومي قرار دارد مستلزم نحوه ي درست زمان بندي در پاسخ دهي به سوالات دفترچه ي عمومي مي باشد 

چه بسا اين داوطلب اگر درصد زبان بيش تري داشت رتبه ي بسيار بهتري دريافت ميکرد

کارنامه ي دوم :
دانش آموز نظام جديد
سهميه: منطقه 1
رتبه در سهميه : 1191
رتبه ي کشوري : 3603
قبولي :پزشکي نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان (روزانه )

ادبيات :4
عربي:8
دين و زندگي :7
زبان انگليسي :7
رياضي :8
زيست :7
فيزيک :8
شيمي :7

نکات اين کارنامه :
1. با نگاه کلي به اين کارنامه مي توان شاهد درصد هاي بسيار بالا و خوب اين داوطلب بود
اما توجه کنيد که با اين درصد ها نيز اين داوطلب به رتبه اي حدود 1000 در سهميه منطقه يک و در ميان دانش آموزان نظام جديد دست يافته است 
بنابراين اگر به دنبال رشته ي پزشکي در دانشگاه هاي خوب هستيد بايد در همه ي دروس به درصد هاي بسيار بالايي دست پيدا کنيد 

2.در اين کارنامه به استثناي درس ادبيات فارسي ساير درس ها با درصد هاي متعادل با هم و بالا هستند 
چه بسا اگر اين داوطلب فقط درس ادبيات را به حدود 60  درصد مي رساند رتبه اي به مراتب بسيار بهتر کسب مي کرد و به سادگي به زير 900 سهميه خود انتقال پيدا مي کرد 
يعني تنها با بيست درصد ادبيات 
تفاوت رتبه اي حدود 300 تا 600 عدد پيدا مي کرد

درس ادبيات از ان جايي که درس اول در دفترچه ي عمومي کنکور  مي باشد شايد تعدادي از داوطلبين دچار استرس سوالات ابتدايي کنکور شوند و نتوانند به اين درس به خوبي پاسخ دهند 
در زمان برگزاري کنکور آرامش خود را در زمان پاسخ دهي به سوالات ادبيات حفظ کنين 
و همچنين از همين الان اين درس را به صورت عميق و مفهومي مطالعه کنيد
کارنامه ي سوم :
دانش آموز نظام قديم 
سهميه :منطقه 2
رتبه در سهميه: 2309
رتبه کشوري: 5143
قبولي :پزشکي نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان (روزانه )

ادبيات :2
عربي :6
دين و زندگي :8
زبان :5
رياضي :7
زيست :8
فيزيک :7
شيمي :8

نکات اين کارنامه :
1.با نگاهي به اين کارنامه و کارنامه ي قبل متوجه اين موضوع مي شويم که اين دو فرد از نظر دروس اختصاصي تفاوت چنداني با يکديگر ندارند اما آن چه باعث شده که رتبه ي کشوري اين کارنامه و کارنامه ي قبل در حدود 1500 نفر اختلاف داشته باشد تنها و تنها دروس عمومي مي باشد 

داوطلبين گرامي اين نکته را مد نظر داشته باشيد 
اگر به دنبال سکوي پرتابي نسبت به ساير رقباي خود مي گرديد آن را در دروس عمومي خواهيد يافت

کارنامه ي چهارم :
دانش آموز نظام جديد 
سهميه :منطقه 2
رتبه در سهميه:2463
رتبه کشوري :5309
قبولي :پزشکي نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان (روزانه )

ادبيات :4
عربي:8
دين و زندگي:7
زبان :7
رياضي :6
زيست :8
فيزيک :8
شيمي :8

نکات اين کارنامه :
با نگاه اجمالي به اين کارنامه و کارنامه هاي قبل مي توان به اين نکته رسيد که گويا درس ادبيات در کنکور 1398 درس چندان آساني نبوده و تعداد زيادي از داوطلبين در پاسخ گويي به سوالات اين درس دچار مشکل شده اند 
پس اگر به دنبال درصد هاي خوب در اين درس در کنکور 1399 و کنکور 1400 هستيد از همين الان به مطالعه ي مفهومي اين درس بپردازيد و با بررسي دقيق سوالات کنکور 1398 دشواري هاي اين درس را بيابيد چون احتمال تکرار سوالات نکته دار در کنکور هاي پيش رو بسيار محتمل هست 
مخصوصا اگر داوطلب گروه تجربي هستيد سوالات ادبيات کنکور رياضي سال 1398 و اگر داوطلب کنکور رياضي هستيد به سوالات درس ادبيات کنکور تجربي سال 1398 توجه ويژه داشته باشيد

کارنامه ي پنجم :
دانش آموز نظام قديم 
سهميه :منطقه 3
رتبه در سهميه :1249
رتبه کشوري :5712
قبولي :پزشکي نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان (روزانه )

ادبيات :5
عربي :6
دين و زندگي :9
زبان :3
رياضي :6
زيست :8
فيزيک :5
شيمي :6

نکات اين کارنامه :
1. با نگاهي به اين کارنامه خواهيد يافت ضعف در درس زبان انگليسي اشکار است 
چيزي که اکثر داوطلبين کنکور در سهميه ي منطقه 3 با آن مواجه هستند 

پس اگر داوطلب سهميه منطقه 3 هستيد به تقويت درس زيان انگليسي خود بپردازيد تا بتوانيد به آساني از رقباي خود پيشي جوييد

کارنامه ي ششم :
دانش آموز نظام جديد 
سهميه :منطقه 3 
رتبه در سهميه :1216
رتبه کشوري :5574
قبولي :پزشکي نيمسال دوم دانشگاه علوم پزشکي لرستان (روزانه )

ادبيات :5
عربي:7
دين و زندگي :9
زبان انگليسي :5
رياضي :1
زيست :9
فيزيک :7
شيمي :8

نکات اين کارنامه :
در اين کارنامه قرباني شدن درس رياضي براي ساير درس هاي اختصاصي کاملا قابل مشاهده است 
اگر اين داوطلب در درس رياضي درصدي حدود 50 کسب مي کرد 
با اطمينان رتبه اي حدود 300 تا 600 عدد بهتر کسب مي کرد 

توصيه مي کنم هيچ درسي را قرباني نکنيد چرا که تعادل در درصد ها بهترين راه براي رسيدن به رتبه هاي عالي مي باشد

نکات کلي کارنامه هاي مطرح شده :
1.تقريبا نيمي از کارنامه هاي بررسي شده درصد زبان بالايي نداشتند و در هر 3 منطقه نيز ديده ميشد پس اگر خواستار پيشي گرفتن از رقباي خود هستيد به درس زبان توجه ويژه داشته باشيد 
2.عموما همه ي کارنامه هاي بررسي شده در درس دين و زندگي درصد بالايي داشتند که نشان ميدهد در کنکور 1398 سوالات درس دين و زندگي قابل انتظار طراحي شده بود 
بنابراين امکان دشواري و پيچيدگي اين درس در کنکور 1399 و 1400 محتمل است 
3.همه ي کارنامه هاي بررسي شده درصد زيست ميان 70 تا 80 درصد داشتند پس اگر به دنبال قبولي در رشته ي پزشکي هستيد بايد در اين درس درصد بسيار بالايي را کسب کنيد 
4.با نگاه کلي به همه ي کارنامه ها مي توان دريافت بالاترين درصد ها متعلق به داوطلبين نظام جديد در منطقه ي 2 مي باشد پس اگر در اين ناحيه قرار دارين بايد تلاشتون رو اندکي افزايش بدين 
5.در بررسي اين چند کارنامه داوطلبين کنکور به درس فيزيک بهتر از رياضي پاسخ دادند پس مي توان نتيجه گرفت در کنکور 1398 درس رياضي به ميزان اندکي از درس فيزيک براي داوطلبين دشوار تر بود 
بنابراين اين فرضيه که در کنکور 1399 و 1400 درس فيزيک سخت تر طراحي شود وجود دارد

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش